E-HR

Till kunder i Sverige såväl som resten av världen erbjuder vi E-HR. Det innebär att vi kan administrera delar eller hela rekryteringsprocesser på distans.